Přistihnout lidi,
když si vedou dobře
(Kenneth H. Blanchard)
Vstupte

Tárrega

Škola hry na kytaru

Tárrega je soukromá škola hry na kytaru v centru Brna. Je otevřena dětem i dospělým všech věkových kategorií od 6-ti let věku a je inspirována waldorfskou pedagogikou.

Důraz je kladen na individuální přístup k žákům v závislosti na věku, schopnostech, zájmech a cílech jednotlivců. Žáci nejsou vystavováni zbytečnému stresu z přijímacích a postupových zkoušek ani z povinných veřejných vystoupení. Průběžné i závěrečné výsledky studia nejsou klasifikovány známkami, ale jsou hodnoceny slovně nebo písemně, s důrazem na to, co se povedlo. Zájemcům nabízíme také přípravu k přijímacím zkouškám na další typy škol (SOŠ, konzervatoře, VŠ) i účast na mezinárodních kytarových soutěžích a veřejných vystoupeních.

Školní vzdělávací program je ke stažení zde.Michaela Přehnalová

Michaela Přehnalová

Michaela Přehnalová

Lektorka hry na klasickou kytaru

Od absolvování střední pedagogické školy vyučuji hru na klasickou kytaru na různých vzdělávacích zařízeních. Po více jak 10-ti letech praxe jsem se rozhodla využít svoje zkušenosti pro založení školy s vlastní vizí.

Zároveň se dále vzdělávám v oboru, a to na konzervatoři (hra na kytaru) a v Národním institutu pro další vzdělávání (Nové metody pro výuku nejen nejmenších kytaristů, Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení).

Přihláška

Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu si stáhněte zde: Přihláška ke studiu
Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem na adresu: info@tarrega.cz

Školné

Cena za jednu lekci hry na kytaru a hudební nauky (60 minut): 350 Kč
Školné se hradí po 20 lekcích (odpovídá cca. 1 pololetí) převodem na účet předem.
Číslo účtu: 670100-2208217873/6210, variabilní symbol = rodné číslo žáka

Zápis

Zápis probíhá neustále, můžete začít i skončit kdykoliv, výuka probíhá i o prázdninách.

Úvodní lekce zdarma

Vše o úvodní lekci naleznete zde.

Kontakt
Škola hry na kytaru Tárrega

Údolní 998/8a
602 00 Brno

+420 723 344 143
info@tarrega.cz
www.tarrega.cz


Vyučovací hodiny

Po - Pá  13:00 - 19:00